Ekstern 1000gb harddisk

Nytt produkt

Ekstern harddisk på 2000 GB HDD. Denne harddisken kan brukes med alle mottakere vi selger her i vår butikk.Harddisken tilpasses hver enkelt mottaker og sendes deretter til kunden. Vi tester og formaterer harddisken.