Vi oppfordre alle våre kunder å lese igjennom de generelle vilkårene som gjelder når du handler i vår nettbutikk. Når du kjøper en vare her betyr det samtidig at du har lest og akseptert alle gjeldende betingelser.

Kjøpsvilkår
Alle priser på X-sat.no LTD er oppgitt inkl mva og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Kunder som henter varene selv hos X SAT sliper å betale postens fraktomkostninger.Prisene er i stadig forandring og X-sat.no LTD tar derfor forbehold om prisendring som følge av priser endret fra våre agenter/leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. 

Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive/trykkfeil fra X-sat.no LTD side, kan dette endres uten unntak,vi vil gjøre kunden oppmerksom på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Alle priser er opgitt i norske kroner og euro, Norsk moms er inkluderet i prisen hvis ikke noen annet er oppgitt.

X Sat.no LTD Frakt/retur og ekstra Betingelser

Les mer om Frakt, Retur, ekstra Betingelser ved å trykke her

Registrer her.

Garanti
Din faktura/kvitering er ditt garantibevis. Denne skal sitte på innsiden av pakningen .
Ta godt vare på faktura/kvitering, da dette kreves ved reklamasjon. Retur av varer sendt i postoppkrav blir ikke innhentett av oss! Retur senere enn 14 dager godtas ikke.Ved godkjent reklamasjon/returett vil vi kreditere fakturabeløpet.


NB! Når det gjelder produkter fra ABCOM, Dream Multimedia,Vu Plus, Xtrend, Mut@nt, Formuler, Amiko, HitechBox, SpiderBox, Vantage, AB Cryptbox, Dynavision, MaxDigital, Octagon, PrismCube, Miraclebox, GigaBlue, Medi@Link,Wetek Play, Venz osv ( Serie av AB IPbox, Relook, Hyro, DreamBox, GigaBlue, Xtrend, Unibox, Qbox HD, Miraclebox,Vu+, HitechBox, Sezam, Iqon IOS,  etc ) hvor kunden selv programerer produktene, yter vi kun garanti og reklamasjon mott fabrikasjøns/hardware feil, og IKKE Programmerings feil. Skyldes feilen en programmering vil det dessverre ikke vare noen garanti eller reklamssjon som kan hjelpe deg som kunde. Vi godtar kun bruk av original software som er utgitt av våre leverandører. Blir varene programert med en annen SW en det som fabrikkanten utgir mister kunden retten til 14 dagers angrerett og garantier / reklamasjonsrett.

Alle motakkere er testet av oss før de sendes til kundene. X-sat.no Ltd tester alle sine produkter før de sendes i posten og eleminerer derfor en risko for at kunden for en vare med feil eller mangel. I mange tillfelle oppdaterer vi Bootloader og software hvis det er nødvendig

Varer som er sendt til oss for reparasjon og er diagnosert feilfri hos oss, blir kunden belastet med 750 kr pluss returporto.

Når/hvis reklamasjon/returett tas i bruk, skal alle mottakere leveres til X-sat.no LTD kun med offissiell/original software, godkjent og utgitt av produsentene bak produktene. Blir det oppdaget at varen er elle har vart programmert med annen software eller image en originalt vil kunden mister angrerett og garantier. Vi godttar kun bruk av Original software utgitt av fabrikknten og våre leverandører.

MERK: X-SAT.NO LTD selger sine satelitt, kabel og bakkenett bokser som FTA, vi kan ikke hjelpe med tredje parts software og goddtar heller ikke bruk av andre software en det som er utgitt av våre leverandører. Alle bokser som er forsøkt programert av kunde med andre software en det som er utigit av våre leverandører mister derfor Garantien og Reklamsjon.